Rezultati i poretci Zagrebačkih liga na dan 20.01.2022. godine

Završena su 1. kola Zagrebačkih liga u Malom floretu i Malom maču te 2. kola Zagrebačkih liga u Velikom floretu i Velikom maču.
Rezultate kola i trenutne poretke možete pronaći na web stranicama Mačevalačkog saveza Zagreba: http://mszag.hr/personnel/zagrebacka-liga-2021-2022/
Na istoj stranici možete pronaći i pozive za nova kola Zagrebačkih liga u svim kategorijama.