Skupština Mačevalačkog saveza Zagreba

Sjednice Skupština Mačevalačkog saveza Zagreba

Zapisnici i materijali sa sjednica Skupština Mačevalačkog saveza Zagreba

Zapisnik sjednice Skupštine MSZ-a od 19.04.2022. godine

Zapisnik sjednice Skupštine MSZ-a od 30. rujna 2021. godine

Zapisnik sjednice Skupštine MSZ-a od 10. veljače 2021. godine

Zapisnik sjednice Skupštine MSZ-a od 15. studenog 2016. godine

Zapisnik sjednice Skupštine MSZ-a od 13. studenog 2014. godine

Zapisnik sjednice Skupštine MSZ-a od 07. srpnja 2014. godine

Zapisnik sjednice Skupštine MSZ-a od 05. rujna 2012. godine