Natječaj za radno mjesto trenera u Mačevalačkom savezu Zagreba

Mačevalački savez Zagreba raspisuje natječaj za radno mjesto trenera u Mačevalačkom savezu Zagreba. Pozivaju se svi zainteresirani kandidati da se jave na natječaj.

Rok za dostavu prijave je petnaest dana, odnoso subota 01.10.2022. godine u 23:59, a prijave se primaju isključivo elektroničkim putem na službenu mail adresu Mačevalačkog saveza Zagreba: “macevanje.zagreb@gmail.com“.
Pozivamo sve zainteresirane koji ispunjavaju sljedeće uvjete da se jave na natječaj za radno mjesto i pošalju svoju prijavu, a koji uvjeti su kako slijedi:
– da kao trener ispunjavaju važeće uvjete iz Zakona o sportu za obavljanje stručnih poslova u sportu,
– da kao trener imaju trenersko iskustvo u mačevalačkom sportu u trajanju od najmanje jedne godine.
MSZ ističe kako zadržava pravo ne zaposliti niti jednog kandidata koji bi se prijavio sukladno ovom natječaju, ako kandidat, odnosno MSZ ne bi dobio suglasnost Sportskog saveza Grada Zagreba za sklapanje ugovora o radu.
Za valjanu prijavu, potrebno je u roku na propisani način (do 01.10.2022., putem maila) dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja (npr. kopija diplome Kineziološkog fakulteta, tečaj o osposobljavanju za trenera mačevanja i dr.; potvrda matičnog kluba o trenerskom iskustvu kojim se potvrđuje isto u trajanju od najmanje godinu dana),
– popis sportskih rezultata koje je kandidat ostvario kao sportaš i/ili kao trener,
– sportski životopis,
– preporuku matičnog mačevalačkog kluba kandidata.
Popis prijavljenih kandidata s pratećom dokumentacijom bit će dostavljen IO MSZ-a po završetku natječaja, a koji će sukladno odredbama Statuta MSZ-a odlučiti o izboru kandidata za radno mjesto trenera u Mačevalačkom savezu Zagreba.