Obavijest i poziv članovima MK Mušketiri

Obavještavamo članove Mačevalačkog kluba Mušketiri da je Skupština Hrvatskog mačevalačkog saveza u srijedu dana 10. veljače 2021. godine na svojoj izvanrednoj sjednici donijela odluku o isključenju Vašeg kluba – MK Mušketiri – iz članstva nacionalnog saveza, a sve iz razloga što su se ispunili uvjeti iz članka 16. stavka 2. važećeg Statuta HMS-a.

Na gore navedenoj sjednici Skupštine HMS-a donesene su brojne odluke radi zaštite prava natjecatelja/članova MK Mušketiri, a na koje gore navedena odluka o isključenju Vašeg kluba ima izravan/neizravan učinak.

Donesene su sljedeće odluke:

– od dana 10.02.2021. godine svi natjecatelji/članovi MK Mušketira AUTOMATSKI se registriraju kao „članovi HMS-a“ u periodu od narednih 90 dana;

– pozivaju se svi natjecatelji/članovi MK Mušketiri da u gore navedenom roku ZATRAŽE kod HMS-a preregistraciju za koji od mačevalačkih klubova – udruženih članica HMS-a – i to u gore navedenom roku;

– svi natjecatelji/članovi MK Mušketiri koji će zatražiti kod HMS-a preregistraciju za koji od mačevalačkih klubova – udruženih članica HMS -a u gore navedenom roku OSLOBOĐENI su plaćanja bilo kakvih naknada/troškova svoje preregistracije/sva prava ostvarena za vrijeme članstva u MK Mušketiri se zadržavaju i prilikom preregistracije za novi mačevalački klub – udruženu članicu HMS-a (zahtjev za preregistraciju dovoljno je uputiti e-mailom ili sličnim pisanim putem bez formalnosti i dostave isprava koje inače za (pre)registraciju traži važeći Pravilnik o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica HMS-a);

– mole se svi natjecatelji MK Mušketiri da se obrate na HMS – Tajnicu Irenu Šuljić, i to na sljedeće kontakt podatke, a sve radi organizacije treninga u suradnji s izbornicima i trenerima Nacionalne reprezentacije i svim udruženim članicama HMS-a u periodu dok se natjecatelji MK Mušketiri ne preregistriraju za novi mačevalački klub – udruženu članicu HMS-a:

– telefon: 01/ 3099 200;

– mobitel: 091/ 7674 536;

– e-mail: crofencing@hi.t-com.hr;

a sve kako bi na vrijeme i uz pomoć HMS-a regulirali svoj status unutar HMS-a odnosno Vašeg novog mačevalačkog kluba – udružene članice HMS-a;

– u slučaju da natjecatelj/član MK Mušketiri u gore navedenom roku ne regulira svoj status unutar HMS-a odnosno svojeg novog mačevalačkog kluba – udružene članice HMS-a, to će se na njegovu (pre)registraciju primjenjivati odredbe gore navedenog Pravilnika, kao i Pravilnika o naknadama i troškovima HMS-a.

HMS, MSZ i svi njegovi djelatnici i dužnosnici stoje svim natjecateljima/članovima MK Mušketiri na raspolaganju radi što lakšeg prevladavanja ove situacije.

Uz objave na facebook i web stranicama HMS-a i MSZ-a, to će HMS pokušati kontaktirati sve natjecatelje MK Mušketiri (za mldb. natjecatelje njihove roditelje ili zakonske zastupnike), a sve kako bismo i u izravnom kontaktu dali dodatna pojašnjenja nastale situacije i izravno ponudili pomoć u realizaciji svega gore navedenoga.

Hrvatski mačevalački savez

Mačevalački savez Zagreba